2017 ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ NET ÜCRETİ VE İŞVERENE MALİYETİ

SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİNE TABİ ÇALIŞAN

DÖNEMİ

01.01.2017–31.12.2017

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

GÜN

30

GÜNLÜK ÜCRET

59,25

BRÜT AYLIK ÜCRET

    1.777,50

Sigorta Primi İşçi Payı (9+5)  % 14

248,85

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı  % 1

17,78

GELİR VERGİSİ MATRAHI

    1.510,87

Gelir Vergisi % 15

226,63

Damga Vergisi  % 07,59

13,49

Kesintiler Toplamı

506,75

NET ÜCRET

1.270,75

Asgari Geçim İndirimi

133,31

ELE GEÇEN ÜCRET

1.404,06

BRÜT AYLIK ÜCRET

1.777,50

Sigorta Primi İşveren Payı (11+2+7,5) % 20,5

364,39

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı % 2

35,55

İşveren Payı Toplamı

399,94

İŞVERENE MALİYETİ

2.177,44

İşveren Payı % 5 İndirimi

88,88

İŞVERENE MALİYETİ

2.088,56

SGDP TABİ ÇALIŞAN (EMEKLİ)

DÖNEMİ

01.01.2017–31.12.2017

ASGARİ ÜCRET

1.777,50

GÜN

30

GÜNLÜK ÜCRET

59,25

BRÜT AYLIK ÜCRET

1.777,50

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Hissesi % 7,5

133,31

GELİR VERGİSİ MATRAHI

1.644,19

Gelir Vergisi  % 15

246,63

Damga Vergisi  % 07,59

13,49

Kesintiler Toplamı

393,43

NET ÜCRET

1.384,07

Asgari Geçim İndirimi

133,31

ELE GEÇEN ÜCRET

1.517,38

BRÜT AYLIK ÜCRET

1.777,50

S.G.D.P. İşveren Hissesi+KVSKPO (22,5+2) % 24,5

435,49

İşveren Payı Toplamı

435,49

İŞVERENE MALİYETİ

2.212,99

-Asgari geçim indirimi tutarının tespitinde işçinin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni ve aile durumu esas alınır. Yukarıdaki hesaplamalarda işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak sadece kendisi için asgari geçim indirimi uygulanmıştır.

-5083 sayılı kanunun 2. maddesi doğrultusunda; hesaplamalar için yapılan işlem sonuçlarında yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamış, yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanmıştır.

-İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı o ayki ücretiyle birlikte ücretliye ödenir.

(Ücret Hesaplamaları Bilgi İçindir)

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi