2017 YILI DEFTER TUTMA, SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

TUİK, 2017 yılında çeşitli harç ve cezaların artırılmasına esas olacak yeniden değerleme oranının temeli olan, Ekim ayındaki 12 aylık ortalamalara göre YİÜFE’yi yüzde 3.83 olarak açıkladı.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre % 0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 4,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,84 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %3,83 artış gösterdi.
Yürürlükteki mevzuata göre Bakanlar Kurulu, 2017 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranın, TÜİK’in bu verisini esas alarak Aralık ayı içinde açıklayacak. Bakanlar Kurulu’nun bu oranı yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Yeniden değerleme oranı 2016’te yüzde 5,58 düzeyindeydi.
BU VERİLERE GÖRE, RESMİ OLMAYAN 2017 YILI İÇİN BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ;
1- Yıllık;
– Alış tutarı : 174.434.40 TL
– Satış tutarı : 238.809.00 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı : 93.447.00 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı: 174.434.40 TL
MÜKELLEFLER;
* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)
* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md.180)
NOT: Konuya ilişkin Resmi Veriler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandığında buradan ilan edilecektir. ( 03.11.2016 )

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi