ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017

Asgari Geçim İndirimi 2017, AGİ 2017Asgari Geçim İndirimi 2017 yılı tutarları belirlendi. En düşük AGİ 2017 rakamı 133,31 TL'dir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının belirlenmesiyle netleşen asgari geçim indirimi tutarları aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

AGİ 2017 tutarı hesaplamalarında asgari ücret tutarı baz alınmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucu netleşen AGİ tutarı tüm yıl için geçerli olmaktadır. 

Kişilerin alması gereken AGİ tutarlarının hesaplanmasında, işçinin medeni durumu büyük önem arz etmektedir. İkinci önemli unsur ise, AGİ tutarı alacak işçinin evli olması halinde eşinin çalışıp çalışmadığı ile çocuk sayısıdır. Kişinin maaşına ilave olarak işveren tarafından işçiye ödenmekte olan AGİ tutarı, ödeme yapılan ilgili döneme ait işverenin ödeyeceği stopaj tutarından düşülmektedir.

01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda hazırlanmıştır. 

2017 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(2017 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.)

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU

AYLIK TUTAR

Bekar

133,31 TL

Evli eşi çalışmayan

159,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

179,97

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

199,97

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

213,30

Evli eşi çalışan

133,31

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

153,31

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

173,31

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

186,64

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2016

Asgari Geçim İndirimi 2016, 2016 Asgari Geçim İndirimi, Agi 2016, 2016 Agi.

2016 yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte hesaplanan AGİ tutarında da Asgari Ücrette olduğu gibi ciddi bir artış yaşandı. 

Asgari Geçim İndirimi işçinin bekâr, evli, eşi çalışan ya da çalışmayan ve çocuk sayısına göre değişiklik arz etmektedir. İşçinin durumuna göre alacağı AGİ tutarında da artışlar yaşanmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi devlet adına işveren tarafından ödenmektedir. İşveren ise, işçiye yapmış olduğu bu ödemeyi Muhtasar Beyannamesinde ödeyeceği Stopajdan düşerek kalan kısmını vergi olarak ödemektedir.

AGİ tutarları yılın ilk yarısı için geçerli olan Asgari Ücret tutarı üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır. Yılın 2. Yarısında Asgari Ücret tutarında yaşanan değişiklik Asgari Geçim İndirimi tutarında herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. 

01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda hazırlanmıştır.
 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2016 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(2016 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.)

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK TUTAR

BEKAR

123,53 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

148,23 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

166,76 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

185,29 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

209,99 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

209,99 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU

209,99 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

123,53 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

142,05 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

160,58 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

185,29 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

197,64 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        5 ÇOCUKLU

209,99 TL

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi