SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı

SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı Sosyal Güvenlik Kurumumuz Yönetim Kurulunun kararı ile 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31 Ağustos 2017 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edilmesi nedeniyle prim ödeme günü 05 Eylül 2017 Salı gün sonun…

MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle MUH kodlu muhtasar beyannamenin işyeri bilgileri ekinde, işyeri sicil numarasının daha doğru ve standart bir şekilde yazılabilmesi için değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik nedeniyle yeni oluşturulan alanlara yazılacak bilgiler konusunda tereddüt oluştuğu anlaşılmıştır. Daha önceki versiyonlarda &l…

2017 TEMMUZ VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih Konu 01/07/2017 10/07/2017 16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/07/2017 11/07/2017 16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmes…

ÜFE/TÜFE 2017-06

YILLIK DEĞİŞİM % YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TÜFE 2017 9,22 10,13 11,29 11,87 11,72 10,90 2016 9,58 8,78 7,46 6,57 6,…

VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI.

VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile; - Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üret…

2017-05 ÜFE + TÜFE ORANLARI

YILLIK DEĞİŞİM % YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TÜFE 2017 9,22 10,13 11,29 11,87 11,72 2016 9,58 8,78 7,46 6,57 6,58 7,64 8,…

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ)

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ)

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30 HAZİRAN) sonuna kadar yapılması gerekir. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının yapılmaması halinde 5.409…

2017 NİSAN ÜFE/TÜFE

AYLIK DEĞİŞİM % YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİR. TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TÜFE 2017 2,46 0,81 1,02 1,31 2016 1,82 -0,02 -0,04 0,78 0,58 0,47 1,…