2017 MAYIS DÖNEMİ VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih Konu 01/04/2017 02/05/2017 2016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi 01/04/2017 02/05/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 01/04/2017 02/05/2017 Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişk…

2017 MART ÜFE/TÜFE

AYLIK DEĞİŞİM % YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİR. TEMM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TÜFE 2017 2,46 0,81 1,02 2016 1,82 -0,02 -0,04 0,78 0,58 0,47 1,16 …

TRANSFER FİYATLANDIRMASI HAKKINDA

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/59 KONU: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu (“Ek 2 Formu”) Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin, bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım …

2017 NİSAN DÖNEMİ VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih Konu 01/04/2017 10/04/2017 16-31 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/04/2017 11/04/2017 16-31 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi …

2017 MART DÖNEMİ VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih Konu 01/03/2017 09/03/2017 16-28 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 01/03/2017 10/03/2017 16-28 Şubat 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi…

MUHTASAR BEYANNAME İLE SGK AYLIK BİLDİRGESİ BİRLEŞTİRİLDİ.

UYGULAMA 01/01/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR. 18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMESI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1) yayımlanmıştır. Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi işlemi 01/01/2018 Tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulama; Pilot il seçilen Kırşehir’de 01/06/2017 tarihide …

ERTELEMEYE GİRMEK İSTEMEYEN İŞVERENLER

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU 14.02.2017 ERTELEMEYE GİRMEK İSTEMEYEN İŞVERENLER Bilindiği üzere, 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 72 nci madde ile 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayl…