MAAŞLARI BANKADAN ÖDEME ZORUNLULUĞU HAKKINDA

“Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yönetmelikle belirlenen işçi sayısını aşan işyerlerinde işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesi zorunlu tutulmuştur.

Bu yönetmelik 818 sayılı Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını kapsamaktadır.

Değişiklik öncesinde Türkiye genelinde en az 10 işçi-gazeteci- gemi adamı çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları personele o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü tutulmuş iken bu sayılarda revizyona gidilmiştir. 

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle ücretlerin bankadan ödenme zorunluluğuna esas Türkiye genelinde çalışan sayısı “5 işçi/gazeteci/gemi adamı” olarak değiştirilmiştir. Buna göre 01.06.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 

1- Türkiye genelinde en az 5 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, 

2- Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda İş Kanunu’nda “işçi” tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 5 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, 

3- Türkiye genelinde en az 5 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, 

4- İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalarda açılan hesaba yatırmakla yükümlüdürler. Ücretlerin bankadan ödenmesine aykırı davranan işveren hakkında her işçi/gazeteci/gemi adamı için idari para cezası uygulanmaktadır.

Buna göre ücretlerin bankadan ödenmesine aykırı davranan, 

- Gazeteci çalıştıran işverene her gazeteci için 2.651 TL,

- Gemi adamı çalıştıran işverene her gemi adamı için 2.121 TL,

- İşçi çalıştıran işverene her işçi ve her ay için 161 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Dolayısıyla Türkiye genelinde en az 5 işçi/gazeteci/gemi adamı çalıştıran işverenlerin 01.06.2016 tarihinden itibaren çalışanlarına ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemeyi bankalar aracılığıyla yapması gerekmektedir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi