SGK SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ UZATILDI.

24 Aralık 2016 Tarihli ve 29928 Sayılı Resmî Gazete ile 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği 31.12.2017 tarihine kadar uzatıldı.

Süre Uzatımı

MADDE 1 : (1) 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İssizlik Sigortası Kanununun geçici 15. maddesinin uygulanma süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 : (1) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe gire.
Yürütme :
MADDE 3 : (1) Bu karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi