VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI.

VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun ile;
- Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
- Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
- Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi,
- Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA %50 İNDİRİM uygulanması,
- Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi
gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.
Başvuruların;
- Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
- Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla
30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar yapılması gerekmektedir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi