YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR/ŞİRKETLERLE ALAKALI İŞLEMLER

Kurumumuz yabancı uyruklu şahıslarla/şirketlerle alakalı aşağıdaki işlemleri de yapmaktadır.

 

- Şirket Kuruluş, Hisse Devri, Kapanış vb. İşlemler

- İkamet Tezkeresi

- Özel Sigorta İşlemleri

- Çalışma İzni 

- Pasaport İşlemleri

- Bankacılık İşlemleri

- Gümrük İşlemleri

- Tercüme ve Tasdik İşlemleri

- Göç İdaresi ve Emniyet Müdürlüğü Evrak Takibi İşlemleri

- Taşınmaz Alım ve Satım İşlemleri

- Özel Muamele İşlemleri (Seyahat/Transfer vb.)

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi